Tilt: serier om droger och alkohol

Bok av Martin Kellerman och Henrik Bromander m.fl.
Tilt är ett seriealbum om alkohol och narkotika - hur de påverkar oss, våra vänner och vår värld. Några av Sveriges främsta serietecknare bidrar med personliga historier som med humor och mörkaste allvar ger nya perspektiv på drogernas roll i våra liv. Medverkande tecknare är Henrik Bromander, Sara Granér, Fabian Göranson, Nina Hemmingsson, Marcus Ivarsson, Stina Hjelm, Nickan Jonasson, Loka Kanarp, Martin Kellerman, Lina Neidestam, Sofia Olsson, Hanna Petersson och Joakim Pirinen. Tilt är både ett underhållande och berörande seriealbum och ett utmärkt underlag att använda vid ANT-arbete i högstadie- och gymnasieskolor.
Tar upp lycka och sorg i serietidningsformat och hur droger och alkohol påverkarlivet. Humoristiskt om ett alvarligt problem som kanske når fram och får läsarna att tänka till. Enkelt snyggt och lättsamt.