Indien: En reportageresa

Bok av Pär Jansson
"Indien : en reportageresa" är skriven av Pär Jansson. Författaren har regelbundet rest till Indien i mer än 30 års tid och denna bok handlar om det indiska samhällets utveckling under denna period. Han beskriver hur det moderna Indien vuxit fram och hur det påverkar de traditionella familjerollerna, religionens betydelse och vardagslivet.
"Indien : en reportageresa" är skriven av författaren och journalisten Pär Jansson. Den handlar framför allt om det moderna Indien och hur det indiska samhället har utvecklats de senaste decennierna. Här skildras det moderna livet i storstäder som New Dehli, Bombay och Varanasi.

Pär Jansson har skrivit många böcker och reportage om Indien. Sedan 80-talet har han regelbundet besökt landet och kan därför dela med sig av sina observationer under ett relativt långt tidsperspektiv. Mycket har hänt i landet sedan han åkte dit för första gången. Kvinnor har börjat efterfråga lika rättigheter som män, de låga kasterna har börjat protestera mot de orättvisor som finns och medelklassen växer snabbt. Den snabba förändringen och den ekonomiska tillväxten innebär både möjligheter och problem. Individen ifrågasätter i allt större utsträckning systemet, korruption och de traditionella familjerollerna. Samtidigt spelar familjen, religion och traditioner en mycket stor roll bland Indiens befolkning. Detta skapar motsättningar i detta enorma land.

Indien är enligt mig ett mycket intressant land på grund av dess storlek och ekonomiska tillväxt. Det är väldigt spännande att läsa denna reportagebok som ger ett perspektiv på utvecklingen de senaste decennierna. Det märks att författaren älskar landet och har bred kunskap och respekt för kulturen. Resultatet är en intressant bok med ett brett perspektiv om en av de snabbast växande ekonomierna i världen.