På spaning efter den tid som kommer

Bok av Katarina Graffman
Boken skildrar tiden vi lever i, vilka vi är och vilka vi håller på att bli. Författarna blickar in i framtiden och analyserar hur samtidsfenomen som konsumtion, hållbarhet, bubblor och mainstream kommer att påverka utvecklingen. För att förstå tidsandan måste vi förstå människor. Vi måste titta på dagens beteendemönster för att se vad som kommer att sätta prägel på morgondagen.
Intressant bok om samtidens fenomen och mekanismer som styr hur vi agerar och vad vi konsumerar. En viktig punkt som jag tar med mig är detta att vi inte är så rationella som vi tror, vi agerar inte utifrån faktakunskaper, vi agerar utifrån vad som bekräftar oss i den grupp vi rör oss i. Kanske en sanning man redan kände till, men väl värd att påminna sig om - särskilt de som jobbar med att försöka styra människors beteende mot ett bättre handlande t.ex. klimatmässigt eller etiskt.

Dock en del upprepningar och akademiska begrepp används, vilket gör boken mindre lättläst för en bredare läskrets som intresserar sig för samhällsutveckling och beteenden i vår samtid och framtid.