Hacksaw Ridge

Film från 2016 regisserad av Mel Gibson
Gripande otäckt som bygger på verkliga händelser. En vapenvägrares strid att få vara med i amerikanska armen och göra sin militärtjänst medan överordnade försöker tvinga honom till att använda vapen eller utöva bestraffningar åt honom. Stark film som är väldigt bra och välgjord.