Healing the Mind the Natural Way

Bok av Pat Lazarus
Fler och fler medicinska experter har kommit att inse att vår kost har en extremt stor betydelse på vår hälsa och välmående. Healing the Mind the Natural Way erbjuder naturliga lösningar på många symptom och sjukdomar som stora delar av västvärlden dras med varje dag. Denna bok tar läsaren tillbaka till naturens kraft att läka människan.
Maten som vi äter och de kemikalier som vi kommer i kontakt med kan ha en allvarlig effekt på vår mentala hälsa. I denna revolutionerande bok berättar världens främsta ortomolekulära doktorer att det vi konsumerar varje dag antingen kan förbättra eller försämra vår psykologiska hälsa. Boken tar upp allt ifrån vardagliga svårigheter som insomnia och stress till allt mer svårbehandlade sjukdomar som Alzheimers och ADHD. Healing the Mind the Natural Way visar med starka vetenskapliga bevis att vår diet kan behandla och bota många av västvärldens mest dödliga sjukdomar, allt utan att man behöver lida av mediciners biverkningar.

Författaren av denna bok, Pat Lazarus, berättar bland annat för läsaren hur man kan bota depression, kronisk stress, allergier, drog- och alkoholberoenden, inlärningssvårigheter och mycket mer. För den som har provat receptbelagda mediciner utan framgång så är denna bok definitivt värd att läsa!