Gustav Vasa : en furste bland furstar

Bok av Olle Larsson
Gustav Vasa är Sveriges troligtvis mest mytomspunna regent. Han var adelsmannen som blev kungen som kom att lägga grunden till det moderna Sverige. Olle Larsson målar ett nyanserat och spännande porträtt av en kung som fick kämpa för att vinna legitimitet och vars liv kantades av dramatik och våld. Boken är också en modern skildring av Sverige under 1500-talet som berättar om ett land i förändring.
Boken ger ett gott underlag för att försöka förstå bildandet av arvkungariket Sverige och man får en noggrannare förklaring till olika tendenser i dåtidens politik och skifte av religion. Jämförelser med olika allianser i Europa ger ännu mer för att förstå tidsandan och den hierarkiska makten i alla samhällslager.
Allt var inte så svartvitt som man fick lära sig i grundskolan!