Genen : en högst privat historia

The Gene: An Intimate History
Bok av Siddhartha Mukherjee
Historien om hur det mänskliga genomet upptäcktes och kartlades, från Aristoteles till våra dagar av en av världens mest inflytelserika författare. I Genen flätas berättelsen om hur den mänskliga koden dechiffrerades samman med Mukherjees egen familjs öde och utmynnar i den stora frågan: Vad kommer att hända med mänskligheten den dagen vi lär oss att läsa och skriva vår egen genetiska information?
Heltäckande redogörelse över genetikens historia och samtid. På ett lättsamt, intresseväckande och finurligt sätt drar Mukherjee en röd tråd igenom hela boken, som går i hand med genetikhistorian, och en väldigt privat historia väller fram.