Leos bok

Bok av Kerstin Sundh
Läs med oss - Klassikern inom läsinlärning Hundratusentals elever har med lust lärt sig läsa med Läs med oss. Läs med oss vilar på en trygg vetenskaplig grund som också stämmer bra överens med Lgr 11. Låt eleverna möta skönlitterära texter om Ola, Elsa och Leo, Anton och Sara samt Pojken och Tigern. Åk1 Min egen bok I Min egen bok presenteras bokstäverna en och en i en ordning så att de snabbt bildar ord. Eleverna övar bokstavsskrivning, ljudanalys och syntes och de mest frekventa småorden läser de som ordbilder. Min egen bok Hemma är en läxbok som följer inlärningsgången i Min egen bok. Bokstavsjakten är en självgående extrabok med ytterligare utmaningar.     Olas, Elsas och Leos bok Läsfärdigheten övar barnen upp i läseböckerna - var och en på sin nivå! I Olas bok används endast bokstäver som behandlats i Min egen bok. I Elsas bok används alla bokstäver men ljudstridig stavning undviks i början. Leos bok är skriven för barn som läser obehindrat.    Läsförståelse- och diagnosmaterial till Olas, Elsas och Leos bok Ett häfte bestående av läsförståelsekort som kopieringsunderlag till varje kapitel i Olas, Elsas respektive Leos bok. Korten klistras in i skrivhäften där frågorna besvaras skriftligt av eleven. I materialet ingår också fyra diagnoser för uppföljning av barnens läsning under året.   Åk 2   Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra I Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra möter vi återigen kamraterna från åk 1. Läseboken finns i två nivåer. Texterna bearbetas i arbetsboken (med skrivlinjer) eller studieboken (utan skrivlinjer) där eleverna tränar ord- och läsförståelse samt språklära. Kopieringsunderlaget innehåller ett urval uppgifter från arbetsboken. Ordjakten är en självgående extrabok med ytterligare utmaningar.   Anton och Sara I årskurs 2 kan du och dina elever antingen fortsätta att läsa om Ola, Elsa och Leo eller läsa klassikern om Anton och Sara. Läseböckerna Antons Årsbok och Saras Årsbok innehåller samma stoff på två nivåer, varav Sara är den enklare. I arbets- respektive studiebok befäster barnen sina färdigheter i skrivning och språklära. Kopieringsunderlaget innehåller ett urval uppgifter från arbetsboken.   Åk 3     Pojken och Tigern Med den lovprisade läseboken Pojken och Tigern färdas barnen genom det fantastiska Sverige och får på köpet förförståelse inför undervisningen i geografi! Till läseboken hör flera olika arbetsmaterial att välja mellan. I arbetsboken (med skrivlinjer) eller studieboken (utan skrivlinjer) arbetar barnen med studieteknik, läsförståelse, ordkunskap, ordbildning, meningsbyggnad och stavning. Kopieringsunderlaget innehåller ett urval av uppgifterna från arbets- och studieboken.   Pojken och Tigern Läsförståelse Ett alternativ för dig som vill använda berättelsen om Pojken och Tigern vid fördjupad läsförståelseträning. Här finns läsförståelse- och reflektionsfrågor samt uppgifter kring ord och begrepp. Till varje kapitel finns en belöning i form av ett klistermärke att fästa på en Sverigekarta på mittuppslaget.     Åk 3-4   Pojken och Tigern Tidsmaskinen Pojken och Tigern Tidsmaskinen är en fristående fortsättning på boken Pojken och Tigern. Här gör pojken och hans katt en ny spännande resa, en resa i historien bland vikingar, rövare och riddare. Läsförståelse och språklära övas i den tillhörande studieboken.      
En stor nostalgitripp och som trots att det nästan gått 30 år sedan jag läste den för första gången så ger den mig samma glädje som då! Kan varmt rekommendera den här boken.

Det här är en bok som jag verkligen minns med glädje. Tror att det berodde på att jag verkligen upptäckte läsningen för första gången; samt att det visade att jag var bra på det också. Kommer ihåg min klass lässtunder med Stor glädje.
I den här boken får vi träffa Leo, Elsa och Ola. De ska alla börja första klass tillsammans. Vi får veta lite mer om deras familjer och vad de tycker om att göra utanför skolan.

Vi får även följa med familjemedlemmar som hittar på olika saker; både bra och dåliga. Sen var det de där med Skogsfrun...

Oj oj denna härliga nostalgitripp! Väldigt Kul att läsa och som väcker Många minnen!