Tango och tårar

Bok av Annelie Myllymäki
Det här är berättelsen om Aira som lämnar Finland för ett nytt liv i Sverige. Romanen tar sin början i finsk efterkrigstid och låter oss följa med huvudpersonen till en tillvaro som svensk arbetskraftsinvandrare. Boken tar upp ämnen som kulturkrockar, generationsklyftor, familjevåld och språkförbistringar. Den ger också en målande beskrivning av industristaden Norrköping och den förändring som ägt rum där.
En gripande skildring där klasstatus och språkförbistringar spelar en stor roll.Den börjar i 1940-talets Karelen i Finland för att avslutas i Norrköping.
Det är finsk tango som gör att huvudkaraktärerna möts och musiken spelar en stor roll.
Det är ett äktenskap där våldet ligger nära till hands och speciellt när alkoholen har talat.
Miljöbeskrivningen av Norrköping som en växande textilstad är talande.Det handlar också om språkförbistring och hur grupper blir segregerade.
Boken bygger på Annelies familjs historia och är en bok som också väl överensstämmer med Norrköpings historia