Kriget mot skönheten

Bok av Fredrik Kullberg
Genom reportagen framträder bilden av ett Sverige i förändring, ett Sverige där landsbygdens skönhet och stadens lugn har bytts ut mot kortsiktig ekonomisk vinning och kommuners storslagna planer. Från norr till söder får vi höra berättelserna från politikerna som tagit besluten och de människor som bor kvar där förändringen slagit till.
Förfärande upplysning om hur staten, myndigheter och kommuner river fastigheter med kulturella värden och ersätter eller fyller på med förfulande skolådor till hus intill ögonsköna sekelskifteshus. Det här är också en bok som handlar om de segregerande konsekvenserna av miljonprogrammet, kopplingen mellan 30-talsarkitektur och fascism, om hur naturmiljöer förstörs av vindkraftverk och högar med sprängsten, hur arkitekthögskolan premierar postmodernism, hur kommunpampar ska bygga pompösa stadsmiljöomvälvande varuhus för att sätta kommunen på kartan men har glömt göra en marknadsanalys innan och hur Jernhusen rivit tusentals järnvägsbyggnader de senaste åren.

Varför detta förakt mot gammalt och vackert bland makthavarna?

En bok som engagerar och får en att vilja bli byggnadsvårdsaktivist!
Välbehövd och högaktuell grävande journalistik som alla politiker borde läsa!