Bara vanlig

Bok av Niclas Wennerlund
Bara vanlig: Om en pappas kamp för sin dotters rätt till ett värdigt liv. Melina föddes med särskilda behov. Trots dagliga kramper visar hon att allt är möjligt. Läkarna trodde aldrig att hon skulle lära sig gå, men hon överbevisade dem vid fem års ålder. I dag är hon vuxen och hennes far, Niclas Wennerlund, berättar här om kampen mot funkofobin, den fördom som satt så många käppar i hjulet under dotterns uppväxt. Följ med Melina och hennes pappa på en resa mellan glädje, hopp och sorg. Niclas har skapat "Bara Vanlig", en mötesplats för alla med funktionsvariationer, för var och en som önskar att få vara just det, bara vanlig. Niclas Wennerlund är en social entreprenör och föreläsare som bor i Stockholm. Han driver den ideella organisationen Bara vanlig som anordnar löparträffar för människor med funktionsvariationer av alla slag. De träffas för att träna tillsammans, alla utifrån sina egna förmågor, och avslutar alltid med en fika. Den första löpargruppen startade 2016 på Hellasgården i Stockholm. Idag är Bara vanlig en nationell rörelse som finns på ett tiotal platser i landet och har uppmärksammats av bland annat Kronprinsessan Viktoria och Peter Forsberg. De har utvecklat en egen metod som ska spridas för implementering hos föreningar, företag, skolor, gruppboenden, korttidsboenden och daglig verksamhet. Niclas jobbar aktivt för att belysa och motverka såväl funkofobi som den utbredda psykiska och fysiska ohälsa som överrepresenteras bland människor med funktionsvariationer. Tillsammans med Peter Westberg har han skrivit boken Bara vanlig, som handlar om hur det är att leva med en dotter som har kognitiva funktionsvariationer och bland annat saknar tal. Den skrevs för att ge ökad förståelse och för att visa att alla kan bidra i samhället. Boken Bara vanlig" kommer även att ligg till grund för en ny föreläsning.
Hon saknar corpus callosum sa läkaren.

Melina föds med särskilda behov. Hon har stora rörelsesvårigheter, och av läkaren får de veta att hon aldrig kommer kunna gå. Varje dag har hon också många krampanfall.

När de möter människor möts de ofta av stirrande blickar och viskande ord om att de borde hålla sig hemma. Människor vet inte hur de ska bete sig, när de möter någon med funktionsvariationer. De ser inte människan bakom, utan ser bara utsidan.

Denna bok har skrivits för att berätta hur det är att leva med en dotter som har kognitiva funktionsvariationer, och försöka öka förståelsen.

Boken är väldigt personligt skriven om hur en pappa kämpar för dotterns rätt till ett värdigt liv.

Idag är Melina vuxen och har visat att hon klarar betydligt mer än vad läkarna trodde.

Bara vanlig är en ideell organisation, en mötesplats för alla med funktionsvariationer. Man träffas för att träna tillsammans efter sina egna förmågor.

Denna borde läsas av alla, men speciellt de som jobbar med barn.