Sekter

Podcast från Spotify
Väldigt intressant och fängslande! Bra indelning på respektive avsnitt/sekt. Lagom långa avsnitt, få är mer än en timme långa.