Göra kärlek

Bok av Mats Söderlund
»När jag och min fru hade levt ihop i ungefär tio år, fått tre barn och grälat i stort sett dagligen i fem år om allt från smutsiga strumpor till sex, och när jag läst den tjugoelfte artikeln om könsmaktstrukturerna i samhället (min fru läste genusvetenskap på universitetet), och när vi för tredje eller fjärde gången bestämt oss för att skilja oss, kom den vändpunkt som fick mig att inse att jag själv måste skaffa kunskap och ta initiativ till att förändra vår situation. Det betyder inte att allt plötsligt blev frid och fröjd, det betyder inte att vi slutade gräla eller att jag plötsligt förstod allt. Inte alls, men det var först då jag började närma mig en djupare förståelse för mäns och kvinnors olika roller och arbetsbelastningar och insåg att jag själv, tvärtemot vad jag alltid hävdat och innerst inne verkligen trott, kämpade för att upprätthålla dem.« I denna djupt personliga bok rannsakar Mats Söderlund både kärleken och sig själv. Han skriver om hur han strävar efter att leva i ett jämställt förhållande. Hur vi pratar om kärleken och vad vi har för föreställningar om den. Våra outtalade och oreflekterade föreställningar om vad kärlek är gör det svårt för oss att utveckla en djupare känsla, förståelse, respekt och samhörighet med varandra. Göra kärlek handlar också om hur ett bra kärleksförhållande förutsätter att vi blir medvetna om våra svagheter och om hur vi styrs av våra föreställningar om manligt och kvinnligt. »En fantastiskt välformulerad, modig och rent underhållande betraktelse över kärlek och mansrollen.« Kerstin Särneö, Tara »Ambitionen får stående ovationer och konfettiregn, inte minst för att den håller sig på mycket behörigt avstånd från all tröttsam dyrkan av en mystisk, idealiserad och framför allt reducerande bild av Kvinnan.« Paulina Helgeson, Svenska Dagbladet »Obligatorisk läsning i de hushåll som verkligen VILL leva jämställt. På riktigt. Och för de som TROR att de gör det. På riktigt.« Johanna Ögren, Bokhora
Kärlek är inte ett substantiv kärlek är ett verb- man "gör" kärlek varje dag. I alla handlingar gentemot varandra.
Det är en väldigt personlig och djuplodande betraktelse över begreppet kärlek som Mats Söderlund skrivit. Han rannsakar sig själv och ställer sig frågor som vad det egentligen innebär att leva i ett jämställt förhållande? och hur pratar vi egentligen om kärleken? Vad är kärlek? Författaren talar i termerna att det ofta finns många inneboende fördomar och givna föreställningar som kan hindra oss att att nå ett djupare plan av förståelse, hänsyn och omtanke om varandra. Hur kommer vi förbi dessa hinder så vi kan möta varandra- i kärlek på riktigt?

Boken väcker både frågor och funderingar men framför allt kanske en förundran över- hur gör jag kärlek?

Tycker så mycket om den här boken.