Vill klättra på karriärstegen

Tips för den som...
Vill du komma vidare? Det första självklara rådet är att börja där du står genom att bli bäst på det du gör just nu, visa att du är redo för en större utmaning. Förbered dig också noga och tänk igenom vad som är dina styrkor och drivkrafter. När kommer du bäst till din rätt? Vilka förutsättningar krävs för att du kan känna engagemang och utvecklas? Ställ frågor vid intervjun, för att säkra att rollen/företaget/kulturen är rätt för dig. Sök jobb med urskiljning, så att du kan förklara vad det är du vill åstadkomma och kan bidra med. Alla rekryterande chefer får höra varför en sökande vill ha jobbet. Det är intressant, men verkligt relevant blir det när du kan förklara hur bådas våra intressen möts. Skaffa sponsorer - se till att den som ska tillsätta din drömroll tänker på dig när platsen blir ledig nästa gång. Ta kontakt, berätta om din ambition - fråga om hen vill ställa upp som mentor för att stötta din utveckling. Eller om hen har några förslag om vad du kan göra för att bli redo. Får ni inte bra kontakt, är det kanske inte den vägen du vill gå... Lycka till!
För dig som vill klättra på karriärstegen har jag följande råd:

Var engagerad på arbetsplatsen.

Gör alltid ditt bästa, även om det arbete du har idag inte är ditt drömjobb. Gör du ditt bästa kommer det att märkas.

Berätta för din chef vad du har för ambitioner. Chefen är ingen tankeläsare. Vet hen att dur intresserad av att göra karriär är det enklare att hålla ögonen öppna om det skulle dyka upp en tjänst som passar dig.