Spela golf

Aktivitet
Testa att spela golf så kommer du förstå. Socialt, lagom motion, alla kan vara med och spela mot varandra utifrån sin egen nivå.
En rolig sport där man både får använda kroppen och hjärnan. Härligt att va i naturen! Kräver dock rätt mkt tid.