Spela golf

Aktivitet
Det här är en generell aktivitet som är tänkt att ge inspiration när man vill hitta på något.
Testa att spela golf så kommer du förstå. Socialt, lagom motion, alla kan vara med och spela mot varandra utifrån sin egen nivå.
En rolig sport där man både får använda kroppen och hjärnan. Härligt att va i naturen! Kräver dock rätt mkt tid.