Skogsbada eller shinrin-yoku

Aktivitet
Att vandra lugnt i skogen, stanna upp och verkligen uppleva det som finns runt om - det är härligt! Känn på bladen, barken, stenarna. Lukta på mossan, barren, jorden. Smaka, lyssna, titta! Sitt stilla och tyst en lång stund. Det händer saker i skogen och i dig!