Swamp Thing Vol. 1

Bok av Scott Snyder
En seriebok på engelska om en människa som råkar ut för miljöbovar som skjuter honom och dumpar honom i träsket. Men han är inte död utan överlevde men förvandlas till en träskvarelse av kemikalierna bovsrna dumpat och träskets vatten. Varelsen bekämpar miljöbovarna och stöter sedan på annat övernaturliga varelser tex vampyrer. Mycket spännande.