Swamp Thing Vol. 1

Bok av Scott Snyder
The first collection of the new, acclaimed SWAMP THING series from the superstar team of writer SCOTT SNYDER and artist YANICK PAQUETTE! * Alec Holland thought he knew the history of the Swamp Thing - but he was wrong! * The war between The Green and The
En seriebok på engelska om en människa som råkar ut för miljöbovar som skjuter honom och dumpar honom i träsket. Men han är inte död utan överlevde men förvandlas till en träskvarelse av kemikalierna bovsrna dumpat och träskets vatten. Varelsen bekämpar miljöbovarna och stöter sedan på annat övernaturliga varelser tex vampyrer. Mycket spännande.