Åren

The Years
Bok av Annie Ernaux
Denna essä handlar om författarens liv mellan 1941 till 2006. Hon skildrar sin uppväxt i en ort i Normandie i norra Frankrike och livet därefter. Hon är från en arbetarklassfamilj, men studerade vid en katolsk privatskola. Hon blir lärare i litteratur i Paris, gifter sig och skiljer sig. Berättelsen handlar om klasskillnader, sekularisering och populism i efterkrigstidens Europa.
Åren är en sorts kollektiv memoar, lika subjektiv som allmängiltig. Den sträcker sig från år 1941 - 2006 och vi får följa Annie Ernaux under uppväxten och sedermera vuxenlivet. Samtidigt zoomar hon ut och betraktar en nation i förändring - Frankrike blir alltmer sekulärt, kvinnors frigörelse träder fram i samhället och det kapitalistiska konsumtionssamhället breder ut sig i en allt högre hastighet.

.

Åren är en fantastiskt välskriven memoar. Jag fascineras över greppet Ernaux tar om Frankrikes historia från fyrtiotalet och framåt. Hon lyckas vara både personlig och allmän, samtidigt som hon beskriver sina egna erfarenheter lyfter hon blicken och ser på samhället ur ett helikopterperspektiv. Särskilt intressant tyckte jag att skildringen av kvinnorollens och konsumtionshetsen utveckling var.
Dessutom är Ernaux språk helt fantastiskt! Hon lyckas verkligen förmedla en bild av dåtidens samhälle till mig som aldrig upplevt det.
Däremot kände jag aldrig riktigt att läsningen lyfte, det var något som saknades, något jag inte riktigt kan sätta fingret på. ⭐️⭐️⭐️+ (3,5/5).