Stiftelsetrilogin

The Foundation Trilogy
Bok av Isaac Asimov
Det väldiga Vintergatsimperiet vittrar sönder efter tolv tusen år. I detta begynnande kaos uppenbarar sig veten skapsmannen Hari Seldon, som vigt sitt liv åt att utveckla psykohistoria, en sorts beteendevetenskap som kan förutse och påverka framtiden. Och framtiden är inte ljus. För att förkorta trettio tusen år av krig och barbari ska par Seldon Stiftelsen. Här arbetar de så kallade encyklope disterna skenbart med att samla människans hela vetande, men i själva verket förbereder de mänsklighetens räddning. Asimovs episka berättelse kan läsas som en allegori över människans ständiga strävan att behärska sin till varo. Asimov skrev flera sidoberättelser och fördjupade i flera verk sin litterära värld, men just Stiftelsetrilogin (19421949) var en exempellös framgång och banade väg för science fictiongenren världen över. Isaac Asimov (19221992) är en av de mest uppskattade science fiction-författarna. Han föddes i en by utanför Smolensk i dåvarande Sovjetunionen. När han var tre år gammal emigrerade hela familjen till USA där han blev professor i biokemi och skrev hundratals böcker inom flera fält. Stiftelsetrilogin räknas till de viktigaste och mest uppmärksammade verken i science fictiongenren.
Vad händer när mänskligheten utvecklats så att den kan förutse framtiden?
En möjlig berättelse skulle kunna vara den som beskrivs i Isaac Asimovs klassiska Stiftelsetriologi.
Hari Sheldon är den som utvecklar psykohistorien som kan förutse framtiden. I första boken används psykohistorien för att bygga upp Stiftelsen som ska hjälpa galaxen från att inte gå under. Med stor makt kommer stort ansvar och stora fiender. Och är det verkligen rätt väg att gå?
Den som läser denna mastodontbok (bestående av tre delar) får svar på dessa frågor. Och får också brottas med många nya tankar på vad som är vad och hur saker kan tolkas olika.
En måsteläsning som håller över tid och kan läsas många gånger.
Rekommenderas för den som gillar science fiction