Spring för livet

Bok av Helena Karlsson
Efter en löprunda bevittnar Hadia ett rån. Det enda hon vill är att springa för livet. Men rädslan gör att hon stelnar till och bara kan se på. Spring för livet är första delen i bokserien 16 om livet som ung och den otydliga gränsen mellan rätt och fel. Böcker om gråzoner och känslor med ett enkelt och kraftfullt språk. Hegas böcker - lätta att läsa. Svåra att motstå.
Boken ”Spring för livet” är skriven av författaren Helena Karlsson och utgiven av Hegas förlag. Det är första delen i ungdomsserien 16.

Den här boken skulle vara guld att sätta i händerna på unga som har svenska som andraspråk och behöver
utveckla sin svenska ytterligare. Den ligger på Hegasnivå 2 och meningarna är relativt enkla och varje mening börjar på ny rad.

I handlingen rånas en äldre kvinna och Hadia blir vittne till händelsen. Förövarna vet om att hon sett dem vilket får konsekvenser. Handlingen tappar inte fart utan är spännande fram till upplösningen. Det finns mycket att diskutera kring handlingen vilket är ett plus. Tror att den når fram till ungdomarna som passar för läsnivån.