Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

Bok av Gertrud Lennander och Svante Bergström
Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som inträffat under senare år. I denna lärobok ges inledningsvis en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och kredittagarens inbördes rättigheter och skyldigheter med avseende på pantsäkerhet i lös egendom. I denna upplaga har hänsyn tagits till den utveckling som skett de senaste åren. Boken är avsedd för den grundläggande juristutbildningen i krediträtt, men lämpar sig även för såväl praktiserande jurister som personer i bankbranschen m.fl.
En riktigt bra lärobok om ekonomi och kredit och man får lära sig hur allt fungerar och vem som har ansvar för vad. En bok som borde vara läromedel på gymnasiet så skulle många undvika personlig konkurs och ekonomiska problem.
Rekommenderas för den som funderar på kreditkort