Sjukt, syster!

Bok av Sara Heyman
För den som följer vårddebatten är det tydligt att sjuksköterskeyrket ännu ofta betraktas som ett kall. Varför? Därför att det handlar om kvinnor. Men berättelsen om sjuksköterskan är ett unikt kapitel i vår historia. Historien är full av starka, drivande kvinnor som lämnat avtryck in till våra dagar. Med lika delar humor och jävlar anamma beskriver Sara Heyman hur stereotypa bilder av sjuksköterskan fortsätter att verka och stå i vägen för högre löner och bättre arbetsvillkor. Sara Heyman (f. 1981) är bosatt i Stockholm, medicinjournalist och legitimerad sjuksköterska. Tidigare reporter och producent på Sveriges Radios Ekot. Sjukt, syster! är hennes debutbok.
Sjukt syster! Beskriver sjuksköterskornas roll genom historien hur det ofta kvinnodominerande yrket blir sett som ett kall och inte värderat utifrån den insats som sjuksköterskorna gör.
Boken beskriver sjuksköterskor som kämpat för kåren men även sjuksköterskor som varit lite mer återhållsamma, boken innehåller både humor och allvar!
Rekommenderas för den som är intresserad av vården