Flodhästen i vardagsrummet

Virtahepo olohuoneessa
Bok av Tommy Hellsten
En viktig bok som hjälper läsaren förstå mekanismer i familjer där det finns problem som alkoholism, våld eller andra företeelser som kan påverka hur barns uppväxt blir. Författaren förklarar att i sådana familjer lever ofta barn och andra familjemedlemmar i ett medberoende, där de försöker anpassa sig till problemet, snarare än att kunna göra något åt det.
Att leva i ett hushåll med en missbrukare kan vara ett helvete och det gäller att själv inte dras med. I boken beskriver professorn problemen och hur man kan tackla dem. Intressant och en bok alla som arbetar eller studerar inom socionomprogrammet borde läsa.