FRAX

Spel
I Fraxx ska du bli av med dina 15 sifferbrickor. Det finns fyra färger och nummer ett till 14. Det finns också brickor som uppmanar alla att skicka två brickor vidare och såna som uppmanar någon att dra tre nya brickor ur påsen. Du får lägga ut brickor som hänger ihop i nummerföljd och färg eller brickor med samma nummer. Du får fylla på dina och medspelarnas redan utlagda kombinationer. Kan du inte får du dra upp en bricka. Enkelt, men klurigt och väldigt roligt.