The Harpy

Bok av Megan Hunter
Lucy and Jake live in a house by a field where the sun burns like a ball of fire. Lucy has set her career aside in order to devote her life to the children, to their finely tuned routine, and to the house itself, which comforts her like an old, sly friend. But then a man calls one afternoon with a shattering message: his wife has been having an affair with Lucy's husband, Jake. The revelation marks a turning point: Lucy and Jake decide to stay together, but make a special arrangement designed to even the score and save their marriage--she will hurt him three times. As the couple submit to a delicate game of crime and punishment, Lucy herself begins to change, surrendering to a transformation of both mind and body from which there is no return. Told in dazzling, musical prose, The Harpy is a dark, staggering fairy tale, at once mythical and otherworldly and fiercely contemporary. It is a novel of love, marriage and its failures, of power, control and revenge, of metamorphosis and renewal.
Lucy har lagt sin karriär åt sidan för att ägna sitt liv åt barnen, till deras finjusterade rutin, och laga mat och ta hand om huset. Men hon är förblindad när en man ringer en eftermiddag med ett krossande meddelande, hans fru har haft en affär med Lucys man, Jake. Lucy och Jake bestämmer sig för att stanna tillsammans. Jake ger Lucy den makabra affären att hon kommer att skada honom tre gånger som straff för hans otrohet. När paret underkastar sig ett känsligt spel av brott och straff börjar Lucy själv förändras och överlämnar sig till en omvandling av både sinne och kropp som det inte finns någon retur.

The Harpy av Megan Hunter sätter en absurd idé om straff i en ganska förort, vilket skapar en intressant sammanställning. Jag tyckte att det var fängslande att från början se den ödmjuka Lucy mer och mer förvandlas till hennes barndomsfascination, den harpa, en rovfågel.