Nästa gång elden

The Fire Next Time
Bok av James Baldwin
Nästa gång elden togs emot som en omistlig uppgörelse redan när den första gången publicerades 1963. James Baldwins unika förmåga att skriva med lika mycket vrede som ömhet avtäckte här rasismens öppna och dolda mekanismer, och visade på hur förtrycket bygger ett maktfullkomligt system där somliga räknas som förlorare och somliga ger sig själva rätten att utplåna alla andra. Utgångspunkten är författarens egen uppväxt i Harlem och hur han konsekvent utsattes för en vardagsrasism som kom att följa honom resten av livet. Men det personligt hållna skrivsättet - utformat som två brev - öppnar också blicken och skänker möjlighet till försoning kring grundläggande mänskliga värden. Samtidigt är förbehållet tydligt formulerat: "Vill jag verkligen bli integrerad i ett brinnande hus?" Ty om det inte är möjligt att enas om en gemensam lösning så blir följden en fullskalig katastrof. Därav titeln: Nästa gång elden. New York Times kallade Baldwins essä för "en predikan, ett ultimatum, en bekännelse, en angivelse, ett testamente och en krönika". Nu presenteras Nästa gång elden i Norstedts klassikerserie i en reviderad översättning och med ett nyskrivet förord av Aleksander Motturi, som tidigare i år ledde en hel föreläsningsserie utifrån James Baldwins tidlösa mästerverk.
Nästa gång elden består av två essäer i brevform, skrivna av författaren och aktivisten James Baldwin. Den första essän är ett brev adresserat till Baldwins brorson på den hundraåriga årsdagen för avskaffandet av slaveriet. Den kretsar inte minst kring hur det är att växa upp som svart man i USA. I essä nummer två skriver Baldwin om förhållandet mellan människorättsrörelsen och religion.

.

Jag vet inte vad jag ska skriva för att göra Nästa gång elden rättvisa, annat än att den är helt fantastiskt bra, en av de bästa klassiker jag läst. Det här är en bok som borde anses vara obligatorisk läsning, den är kort men innehåller så många klockrena observationer och analyser. Trots att den är skriven på 1960-talet känns den tidlöst aktuell, och för att förstå samhället vi lever i idag är det nödvändigt att förstå historien.
Baldwin var en helt lysande skribent, jag tycker väldigt mycket om hans språk och ser fram emot att läsa hans skönlitteratur framöver. Dessutom föregås de två essäerna av ett intressant förord som hjälper till att sätta dem i sin kontext. Läs den!!!