Linnés Öländska resa

Bok av Carl von Linné
Carl Linnæus öländska resa företogs 1741 på höga överhetens befallning som ett led i hans uppdrag att kartlägga kultur och naturliv i de svenska provinserna. Syftet var att påvisa dittills outnyttjade naturtillgångar. Men trots att Linné svor sig fri från litterära ambitioner, har hans redogörelser fått en framstående plats i svensk litteratur. De friska och lyriska naturskildringarna har tjänat som mönster för författare som August Strindberg, Albert Engström och Harry Martinson.
4 utgåvor
Välj utgåva
Linnés Öländska resa : Öland 1741Svenska - Pocket
ISBN: 9789163313974
Carl von Linnés öländska resa, förrättad 1741Svenska - Pocket
ISBN: 9781175136022
Carl von Linnés Öländska resa, förrättad 1741Svenska - Inbunden
ISBN: 9789127000162
Carl von Linnés Öländska resaSvenska - Pocket
ISBN: 9789127108349
Väldigt bra bok! Man får följa med den svenska vetenskaps mannen under hans resa i Öland. Dag för dag skriver linne i sin dagbok och blir väldigt spännande att se hur långt han kommer!