Linnés Öländska resa

Bok av Carl von Linné
Carl Linnæus öländska resa företogs 1741 på höga överhetens befallning som ett led i hans uppdrag att kartlägga kultur och naturliv i de svenska provinserna. Syftet var att påvisa dittills outnyttjade naturtillgångar. Men trots att Linné svor sig fri från litterära ambitioner, har hans redogörelser fått en framstående plats i svensk litteratur. De friska och lyriska naturskildringarna har tjänat som mönster för författare som August Strindberg, Albert Engström och Harry Martinson.
Väldigt bra bok! Man får följa med den svenska vetenskaps mannen under hans resa i Öland. Dag för dag skriver linne i sin dagbok och blir väldigt spännande att se hur långt han kommer!