I amasonens närhet

Bok av Mocki Hägg
Varför är inte Katja nöjd när allt går bra för henne? Hur kan Anna Lindhagen, en kvinnorättsaktivist från förra seklet, hjälpa Katja att våga förändra sitt liv? Romanen I amasonens närhet skildrar kvinnor från tre generationer i Stockholm under 1900-talet och fram till våra dagar. Anna Lindhagen beskrevs i tidningarna som "en amason med blanka vapen och öppet visir", och inspirerar romanens två andra karaktärer trots att hon varit död sedan länge. Hon har också inspirerat författaren till denna roman. I amasonens närhet handlar om kvinnors förutsättningar när det gäller arbete, familj, kärlek och självförverkligande.
Det här är en välskriven och intressant bok. Tyckte det gick snabbt att läsa den och tycker även den är lättläst. Spännande som gjorde att jag inte ville sluta läsa den!