En guide till konsten i tunnelbanan och i den övriga SL-trafiken

Bok av Marie Andersson
Stockholms Tunnelbana kallas ofta för världens längsta konstutställning och med sina drygt 90 stationer med konst gör den verkligen skäl för benämningen. Marie Andersson är konstvetare och konstguide och har visat och skrivit om konsten i tunnelbanan under drygt 15 år. I denna guide till konsten i tunnelbanan delar hon med sig av sin gedigna kunskap. Alla stationer beskrivs i text och illustreras med Hans Ekestangs vackra fotografier. Resan i konstens värld kan börja!
Stockholms tunnelbana kallas ofta världens längsta konstgalleri, och den här boken är en utmärkt följeslagare till att utforska konsten inte bara i tunnelbanan utan på pendeltåget och i bussterminaler. Boken kan ses som en katalog mer än en löpande text. Konsten på varje station är utförligt beskriven utan att bli torftig, men en kortare historik om stationerna. Fotografierna känns bitvis lite oinspirerade, men då de har som syfte att dokumentera konst och inte i sig själv vara konst kan det förlåtas.