Stockholms järnvägar, #6

Stockholms järnvägar : miljöer från förr och nu. Del 6, Västerås- / Mälar- och Citybanorna

Bok av Gert Ekström och Hans Björkman
Läsvärd och intressant bok om man vill veta mer om Stockholms historia som inte finns nämnd i läromedel och man inte lär sig om i skolan. Betoningen är Tomteboda station och järnvägens betydelse för stockholmsområdet. Jag fick en ökad förståelse om Stockholm som jag tidigare saknad när jag läste boken som är nogrann och berättande.