Dårskapens lov

The Praise of Folly
Bok av Erasmus av Rotterdam
Erasmus av Rotterdam (14661536) är en av den europeiska kulturens främsta personligheter. Genom sin lärdom, sitt kritiska sinne och sin lust att blanda sig i tidens debatter blev han en föregångare till vår tids västerländska intellektuella. Dårskapens lov utkom 1511 och är dedicerad till Sir Thomas More, en av hans stora samtida. Det är en drastisk satir som riktar sina giftiga pilar mot dem som anser sig besitta en högre form av visdom: det må vara filosofer, lärda, styresmän eller klerker. Den mestadels godmodiga och humoristiska tonen slår ibland över i en vass kritik av sådant som Erasmus fann oacceptabelt. Boken ger en åskådlig inblick i det tidiga 1500-talets andliga klimat och vi får här möta ett nytt och kritiskt förhållningssätt som med tiden skulle få oöverskådlig betydelse. Fastän den är fylld av lärda anspelningar engagerar boken den nutida läsaren genom sin förening av kvickhet och intellektuell skärpa, och många av Erasmus iakttagelser är fullt tillämpbara också i vår tid. Michael Nordberg, f 1930, är doc i historia. Han har skrivit ett flertal uppmärksammade böcker och även verkat som översättare.
Dårskapens lov är en bok skriven av Erasmus. Denna bok innehåller många satiriska och humoristiska moment, men torde inte ses som en lättsam bok. Dårskapens lov innehåller Erasmus åsikter om allt som han ansåg vara idioti, däribland kyrkan som han kritiserar väldigt öppet.

Det är definitivt en intressant bok som jag inte har några problem som helst med att rekommendera.