Muralgranskaren, #1

Muralgranskaren

Bok av David Nessle
Med utgångsdpunkt i medeltidskonst skriver serietecknaren och författaren David Nessle texter som anspelar på vår tid. Ett uppskattat koncept nu som bok. Ett klassiskt humorformat i ett nytt grepp. Muralgranskaren började som ett Twitterkonto av David Nessle. Själva namnet kommer sig av ljudlikheten med Viralgranskaren, en avdelning i tidningen Metro som granskar nyheter och internetfenomen. Muralgranskaren utgår istället från medeltida målningar som, inte helt olikt dagens skämtteckningar, har en tydligt berättande karaktär. Samtidigt är de ofta fullkomligt obegripliga för oss som lever idag. I det kunskapsglappet ger Nessle bilderna nya meningar och repliker. Resultatet blir en samling mycket absurda, roliga och helt säregna bilder som nu för första gången ges ut i bokform.
Ett kul koncept. Gamla, mer eller mindre kända, målningar får en modernare tolkning. Kommentarerna till målningarna lockar till många skratt. Dessutom får man en kulturell upplevelse av att titta på konstverken, så det är bara vinning med att bläddra i boken.