Dikter för unga : älskad poesi - från Predikaren till Johannes Anyuru

Bok av flera författare
"Boken har läromedelspotential, och dess breda innehåll, som säkert kan attrahera många unga till poesin, är definitivt en styrka." BTJ, Markella Callin   Perfekt som gåva till unga vuxna! Livet är en stor sak som drabbar, brinner och berör! Vad beskriver det bättre än dikter från idag och förr? Motstånd, ensamhet, frihet, det vill säga dikter som till talar och fängslar. Det här är en helt ny diktsamling för unga, med både klassiska och moderna dikter! Här finns ett 80-tal dikter för unga om kärlek ens kval, om vänskap och etik, om de stora besluten och om de små, om drömmar och hård verklighet, om modet att kämpa, om att ta ansvar för sig själv och andra. Här finns också tröst, förståelse och igenkänning. Dikterna är samlade under olika teman som vardag, samhälle, smärta, natur och miljö, vis dom och så kärlek förstås. Den äldsta dikten är från 1600-talet, de färskaste är från 2010-talet. Bland de medverkande författare är Bruno K. Öijer - Gustaf Fröding - Karin Boye - Jila Mossaed - Edith Södergran - Harry Martinson - Barbro Lindgren - Margareta Garpe - Thomas Tidholm - Tua Forsström - Kerstin Thorvall - Athena Farrokhzad - Claes Andersson och många fler.  
För en relativt ovan diktläsare, såsom jag själv, känns det här som en bra bok att börja med. Det är många olika stilar och poeter, vilket gör det lätt att hitta olika små favoriter.

Även om boken riktar sig till ungdomar, är den här boken fylld av teman som alla kan känna igen sig i. Man behöver inte vara en diktläsare för att hitta små favoriter och jag tycker om att det är en blandning av, för mig, okända och kända namn samtidigt som dikterna också har varierande längd.

Att betygsätta en sådan här samling är svårt, och jag har valt att lägga mig i mitten med mitt betyg. Det betyder dock inte alls att jag tycker att det är en ovärdig läsning, utan handlar helt enkelt om att jag fastnar för en del och inte för andra. Det finns några dikter häri som jag gärna skulle ha inramade på väggen eller skiva ner lättsynligt så att jag alltid kan se dem när jag behöver, och samtidigt finns det dikter jag inte alls förstår mig på.

Däri ligger ju ändå lite av tjusningen med dikter, tycker jag. De gånger jag förstår och de verkligen griper tag i mig är man fast och kan tänka på den långt efter att man läst den, och när man inte förstår eller fastnar för en dikt har man ändå någon känsla med sig från den.

De flesta dikter jag fastnar för i den här samlingen är de kortare och slagkraftiga. De som använder få ord för att få fram mycket känsla, men jag tycker om att det bryts av med längre dikter och att det är så väldigt olika skrivsätt och ordval som används för att få fram samma budskap, men också hur mycket olika saker som ryms inom de olika temana, för att det ska kunna finnas något för alla som läser.