Fädernas missgärningar

Bok av Åsa Larsson
- Jag ber dig, Martinsson. Jag orkar inte göra det här. Du måste hjälpa mig. Det är en döende mans sista önskan. Rättsläkare Lars Pohjanen ber Rebecka Martinsson att utreda ett preskriberat mord. Hon går motvilligt med på detta, fast hon egentligen är arbetstrött och slutkörd. Snart har hon även en ny mordutredning på sitt bord. Spåren löper samman och leder också till mörka hemligheter i hennes egen familjehistoria. Äntligen är den sista boken om Rebecka Martinsson här!
Fädernas missgärningar är en fantastisk berättelse om mänskliga relationer. Här ryms det livslånga traumat för barn som växer upp utan föräldrar, den ensamma människans tappade livsglädje, respekten för äldre människors förmåga, relationers djupa äkthet såväl som deras trasiga ytlighet. Här möts människor av idag och människor från en svunnen tid. Värderingar från fädernas tid bryts mot vad som är rätt och fel idag.

Allt detta och händelserna är förlagda till Lappland från en svunnen till nuets dramaturgi när en hel stad berövas på sin egen och dess människors historia när staden rivs för att flyttas så att det svarta guldet kan brytas. Natur och människor flyter samman och bildar en helhet - man blir som den miljö man lever i. När den förändras förlorar man sin själ.

Kontrasterna målas också starka i hur den internationella brottsligheten nästlar sig in det tidigare så av traditioner så lokalt styrda samhället. Lingonkungen blir på ålderns höst dräng åt maffian.

Allt detta avslutar huvudpersonen Rebeckas berättelse. Stark och svag, populär och ensam, storstadsliv och eternithus i Kurravaara. framgångsrik och förlorare - Rebecka får ytterligheternas roll. Och kanske är bokens final lika oväntad som mycket annat i boken. Det blir inte Rebecka själv som får spela huvudrollen i slutscenerna. Rebecka står kvar på älvkanten eller i kulisserna om ni så vill när dramats andra hjältinna, hon som när boken börjar vill sluta sitt liv - hon som nu i slutet av boken får Börja ett nytt liv. Jag låter läsaren själv upptäcka varför jag skriver börja med ett stort B. Boken och Åsa får för detta ett stort A.