Betraktelser : en sökares bekännelser

Bok av Jan Stenis
En gång i tiden, så upplevde jag en stor och konstant salighet över att vara en ung, stark och frisk man med framtiden för mig. Jag gick obekymrat, drömmande och stolt fram genom livet och hyste många och stora framtidsplaner. Verkligheten tvingade (!) mig dock att drastiskt revidera min ambitionsnivå. Trots alla de sorger och bekymmer som jag upplevt, så har jag faktiskt aldrig fullständigt kunnat släppa den tyvärr ouppnåeliga drömmen om det sanna, rena, vackra och ädla. Så skriver Dr Jan Stenis efter att i drygt ett halvsekel ha kämpat för att förverkliga sina ideal. Dr Stenis har fem akademiska examina och tjugufem års yrkeserfarenhet. Han är ingenjör, ekonom, miljövetare och energiexpert. Betraktelser utgör ett koncentrat i rimmad, poetisk form av den nu medelålders mannens samlade minnen och erfarenheter till gagn för alla andra sökare och det uppväxande släktet. Innehållet växlar mellan subtila uttryck för en stark och allomfattande skönhetslängtan och närmast skrämmande öppenhjärtiga hågkomster från ett händelserikt liv präglat av höga berg och djupa dalar. Dr Stenis är en man med ett stort civilkurage som inte skräder orden och har därför förmått uppväcka kraftiga reaktioner hos sin omgivning. Läsaren bör dock ha i åminnelse att hans vilja alltid varit god vilket avspeglas i hans valspråk: Kärlek och Kunskap Dr Stenis använder ett mycket enkelt talspråk med en rak ordföljd i oftast ganska korta strofer. Detta gör hans lyrik lätt att ta till sig, speciellt som rimsmidandet i de underfundiga och inte sällan humoristiska dikterna med få undantag är påfallande klockrent. Läsaren bjuds därför på en halsbrytande resa genom kosmiska såväl som privata världar presenterat i en elegant, lyriskt fullödig förpackning. Uppdelningen av boken i ett flertal sektioner med speciella och mycket varierande teman medger att läsaren kan välja att avnjuta dikterna efter den sinnesstämning som han eller hon för tillfället befinner sig i. Boken består av följande nio diktsamlingar, var och en med sitt eget karakteristiska tema: 1.) Skönhetslängtan: en vacker diktsamling som en hyllning till skönheten, poetiskt skildrad i många, olika former; 2.) Drömliv: en känslosam diktsamling med personliga, ofta självupplevda dikter inlevelsefullt skrivna i nuet; 3.) Det är något bortom bergen: en andlig diktsamling som en syntes av den förutvarande fast och djupt troendes och den sedermera rationelle vetenskapsmannens båda vanliga synsätt; 4.) Förstlingsverket: en lättsam diktsamling till allmän glädje och konstruktiva reflektioner över tillvaron i stort; 5.) Skåneland: en lokalpatriotisk diktsamling som en hyllning till det ofta vackert böljande skånska landskapet; 6.) Kosmiska konstanter: en intergalaktisk diktsamling som en variant på Harry Martinsons rymdepos Aniara, men med ett jublande lyckligt slut!; 7.) - 9.) Memoarer och självbiografiskt färgade djupsinnigheter i en genomgående rimmad, poetisk form.
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt
Book Outlet
208 kr fri frakt
CampusBokhandeln
212 kr + 29 frakt
Ej verifierad butik
Betraktelser : en sökares bekännelser
212 kr
Adlibris
213 kr fri frakt
Bokus
229 kr fri frakt