Kommunikationens anatomi

Bok av Michael Riise
Hur långt vill du nå? Vilken ambitionsnivå har du i din kommunikation? Är det tillräckligt att vara kompetent eller vill du komma längre - bli en expert? För att bli skicklig på framträdanden och presentationer måste du ha en kommunikativ förståelse, inte bara intellektuellt utan också kroppsligt. Den här boken handlar om skillnaden mellan information och kommunikation. Författaren utgår från en regissörs arbete med skådespelare, analyserar vad som händer i ett möte  mellan människor och visar hur man praktiskt kan träna upp sin förmåga att kommunicera. Michael Riise är regissör, föreläsare och utbildare i kommunikation. Han har under många år föreläst, undervisat och tränat människor inom näringsliv och högskola i kommunikation. Michael har utvecklat träningsprogram i praktisk kommunikation och presentationsteknik. Han har skrivit magisteruppsatsen Kommunikation som praktiskt kunnande och master-uppsatsen Kommunikationens anatomi. Han har tidigare varit verksam som yrkesdansare och skådespelare. »Michael har utvecklat min kommunikation på ett helt grundligt avgörande sätt. Genom hans konkreta och samtidigt utvecklande sätt att träna mig så har jag gått från att vara ganska svag på kommunikation, särskilt i stora grupper - till att nu ofta få mycket beröm och positiv  feedback.« Thomas Lundberg, vd för Ålands  Ömsesidiga  Försäkringsbolag
Hösten 2021 anmälde jag mitt intresse att recensera en bok om kommunikation. I slutet av november kom Michael Riises bok Kommunikationens anatomi ut på förlaget Blue Publishing. Ett par dagar in i december kom boken hem till mig per post. Stort TACK till såväl förlag som författare för boken!

Bokens fokus ligger på kommunikation via framträdanden och presentationer. Författaren beskriver vägen från nybörjare till expert genom att varva teori med praktiska övningar. Michael Riise menar nämligen att det inte räcker med intellektuell kommunikativ förståelse utan även kroppslig behövs – om man vill bli skicklig. Boken beskriver också skillnaden mellan information och kommunikation. I sitt arbete som regissör har författaren jobbat med skådespelare, förstås. Här visar han i text hur man kan träna och förbättra sin förmåga att kommunicera.

För mig är mycket i boken inte helt nytt, men så har jag också +30 i yrket. Samtidigt är det här en del av kommunikationen som ständigt går att förbättra och förädla. Det handlar mycket om att vara ödmjuk, men också att se bortom sig själv och längre än ens näsa räcker. Kommunikation handlar ju om att nå mottagaren.

Det är behaglig läsning detta när teori och praktiska övningar varvas. Dessutom blir det roligt och levande – jag vill genast öva och testa. Jag gjorde ofta paus i läsningen för att reflektera och fundera över vad om är möjligt för mig att använda. Allt är inte tillämpbart för min del. Nu är det emellertid lite svårt i pandemitider för presentationer IRL, men förhoppningsvis kommer vi någon gång ur eller igenom detta. Då är det inte helt fel att vara förberedd och tränad för kommunikation som inte enbart handlar om tal och/eller skrift.

Mitt omdöme blir högt.