En film om Firman och Hannas vad Stillbilder etc.

Anna-Maria Ytterbom
Cine-poesi? I En film om Firman och Hannas vad / Stillbilder etc. undersöker Anna-Maria Ytterbom det hittills tämligen oexploaterade poetiska fältet mellan cinem och garn, film stills och virkning, brott och klipp, ellips och repetition. Som Ida Börjel formulerar det i ett efterord: "Protagonist: Hanna. Medel: ord, kamera, pistol. Uppgift: subjektoperation. Antagonist: Firman. Medel: garn. Uppgift: Grepp, status quo. Göder de sina med socker. Brott: ? Vilja: kartlägga, uttala, visa, vara. Nåd. Hot: garn, kakelrum. Dömas ut ur fokus. Brus. Utväg, nåd: fågelstatus? Predikatstatus. fortsätt: Verksamhet: subjektoperation. En strävan mot självständighetsförklaring. Individen omsluten, placerad, mutad. Dess plats är klass, en bybo som gör sitt första uppror i vokalens glidnig? Subjektet sammandrabbar med omgivningen. Integritet - existensgräns. Närsynt sökande utmed skiljelinjer. Detaljer. Subjektaktionens resultat: en subjektsubtraktion."
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt
Adlibris
127 kr
Laddar in senaste priserna...
+ 19 frakt
Ej verifierad butik
En film om Firman och Hannas vad Stillbilder etc.
127 kr
CDON
130 kr
Laddar in senaste priserna...
fri frakt
Bokus
149 kr
Laddar in senaste priserna...
+ 19 frakt
Book Outlet
212 kr fri frakt
Bokbörsen (begagnade böcker)
90 kr + 59 frakt