Ekens fall

Bok av Rolf Rådén
Rolf Rådén har skrivit denna dystopiska thriller som utspelar sig i en framtid där naturen slagit ned oss på knä, ödmjukt bedjande om nåd. I dessa rufiga miljöer existerar karaktärer, tilltufsade av livet. Människor som försöker överleva. Fem kronor per bok går till Suicide Zero, för varje liv är så värdefullt.
Rolf har ett språkbruk som hänför mig som läsare.Det vandrar från poetiska skildringar till ett rätt språk.Han har inget överspelande i sitt språk men det är med de diametrala motpolerna som han mästerligt bygger upp spänningsscenariot.

Karaktärerna känns ärliga,huvudpersonen är Figge sim han kallas men heter Rafael.Han är sonen till Johannes,Eken som styr över Södra Malmen i Stockholm.Boken utspelar sig i ett dystopiskt Stockholm år 2159.Naturkatastrofer har förstört staden .

De styrande i staden är Systrarna,en sträng nunneorden som har makten över stadsvakten och pengainflödet.

Det finns grupperingar som alla strider för sin del av staden.Dock finns det hopp,vänskap som spirar där fiende egentligen borde vara.

Det här är en bok som ger mig vibbar till Margaret Atwoods Handmaids tale och till Aldous Huxleys Du sköna nya värld.Människor har blivit A och B människor,de barn som föds inom Systrarna fostras till att gå i deras fotspår.

Vad får en människa att kliva över sina behov och sociala gränser? Vad gör att man kan förråda en vän och hur blint kan man lita på den som man kallar vän? Vad blir hoppet för att våga vända sitt invanda liv ryggen och försöka börja om på nytt? Det är alla frågeställningar som boken ger mig.

Rolf är egenutgivare vilket gör det näst intill omöjligt att hamna på bokkedjornas topplistor där böckerna är sig lika.Det är desdutom näst intill ingen vinst på egenutgivning men ändå ger Rolf 5 kr per såld bok till välgörande ändamål,bara det gör ju att man vill stödja honom som författare.
Ekens fall är nog 2021 års bästa bok för mig!