Bakom Fasaden

Angelika Williams
En bra självhjälpsbok med många bra tankar och funderingar på hur man kan hitta positiva bitar att jobba med när man inte annars mår helt bra.
Angelika bjuder på mycket egen erfarenhet och hur hon själv gjort för att må bättre.
Du får hjälp att se saker ut olika perspektiv och att det inte alltid behöver vara så nattsvart som man först tror.

Bra saker att säga till sig själv om man vill uppnå en förändring i sin attityd till sig själv kan var:
*Jag har en respektfull attityd
*Jag har en trevlig attityd
*Jag har en förstående attityd
Varför ska man då göra det?
Jo, tankar och känslor hänger ihop med varandra så även attityder. Man kan lära sig att välja om man vill vara arg för något som inte är värt det.
Tålamod är när man borde vara arg men väljer förståelse. (Ur boken s.47)

Det här är en bok som jag tycker alla faktiskt ska läsa. Den gav mig många aha upplevelser och saker jag redan visste men som verkligen behöver påminnas om med jämna mellanrum.
I slutet finns en mycket bra del med övningar och gott om palts att anteckna och reflektera.