Ekens dotter (samlingsvolym)

Bok av Annah Nozlin
Den gamle mannens blick var stadig. "Vi ska till det som en gång var den stora Östra skogen. Även om just ingenting finns kvar, så tror jag att det är viktigt att du får se var du kommer ifrån. Det är inte lätt att veta om tidpunkten är den rätta, men jag tror det." * Undangömd från fienden växer Kel upp i en skör fredstid. Till skillnad från sin bror kan hon förnimma träden, en egenskap som gör att hennes liv svävar i fara. Vid Irvs fästning är det av traditionen bara pojkar som lärs upp, men Kel får lära sig svärdskonst och om örters helande verkan. När kriget slutligen bryter ut vänds tillvaron upp och ner. Ska hon lyckas forma sitt eget öde? * Ekens dotter är en samlingsvolym över "En av de sista" och "Splittrade skärvor", vilka tillsammans är en "coming of age"-fantasy i en fiktiv medeltid. * "Skaffa den! Läs den! Njut av den och låt dig fångas av den härliga berättelsen!" - bokbloggen Bokparet * "En oväntat vacker och finstämd fantasybok" - bokbloggen Midnatts ord * "Detta är böcker som jag kommer bära med mig ett tag, tänka tillbaka på och önska att jag kunde läsa om för första gången." - Caroline Hurtig, författare
Det första som slår mig när jag träder in i den sagovärld som Annah Nozlin har skapat är hur trivsam den är. Kväll efter kväll har jag upplevt en känsla av ro och värme när jag besöker den ett par kapitel i taget. Det beror dock mer på hur berättelserna om den växer fram över bokens sidor än på vad den faktiskt innehåller. Det är en till sin natur grym och hård värld fylld av mystik, krig, förföljelse och ett oblitt öde som slår hårt mot de karaktärer vi lär känna på vår resa genom den.

”Ekens dotter” är en samlingsvolym innehållande de två romanerna ”En av de sista” och ”Splittrade skärvor”.

Vi följer huvudpersonen Kel under den märkliga uppväxt där hon konfronteras med sin sanna identitet som trädälva av hög börd - en identitet som ger henne oanade styrkor men också försätter henne i stor fara. Som elev på en exklusiv elitskola på en avlägset belägen ö förbereder hon och hennes kamrater sig för sina avgörande roller i det oundvikliga krig som har dragit närmare och närmare under ett par årtionden - ett krig framkallat av makthunger, religiös fanatism och fördomsfullt hat.

Det är inte svårt att hitta paralleller till mänsklighetens historia under flera århundraden, men de blir aldrig övertydliga. De finns med där i bakgrunden som källor till eftertanke i en gripande och episk historia.