Barnen i Kramdalens viktiga pekbok : lär ditt barn kroppens privata delar

Bok av Andréas Sjölander
Lär ditt barn om kroppens privata delar. Att säga stopp när något inte känns bra. Om integritet och rätten till sin egen kropp. Den här pekboken är ett verktyg för dig som förälder i samtalet med ditt barn. Det är aldrig för tidigt att ge barn livsviktig kunskap.
En pekbok som kan vara ett stöd och hjälp för barnen att uttrycka saker som känns fel; samt vara ett verktyg för en vuxen att prata med barnet om kroppens privata delar. Otroligt viktig bok!

En bok som med hjälp av tydliga illustrationer kan vara en hjälp för barn att uttrycka om något inte känns rätt. Eller att använda som verktyg för vuxna att hjälpa barn att sätta ord på saker som känns svårt.

Otroligt viktig!

LÄS!