Ella gör sig fri

Bok av Karin Boye
Karin Boye [1900-1941] hör till vår litteraturs mest klassiska och folkkära röster. Att hon blev så folkkär är å ena sidan paradoxalt, eftersom hennes språk i sitt innersta reser uppror mot sin civilisations normer; å andra sidan ter det sig logiskt, eftersom hennes människoideal är ett individuellt uttryck så långt drivet att det uppgår i det kollektivas »träd«. Ella gör sig fri är en novell från 1940.
Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om Karin Boyes novell "Ella gör sig fri". Vissa delar av novellen var bra eller i vart fall hade potential, men som helhet fastnade jag dessvärre inte för "Ella gör sig fri". Jag tycker att det är starkt av Ella att sätta ned foten, men för min del hade novellen gärna fått sluta annorlunda.

I mina ögon kändes tonen i novellen ganska monoton, vilket dessvärre tråkade ut mig. Om denna monotona ton beror på uppläsningen eller hur berättelsen var skriven, kan jag inte svara på. Det jag kan säga är att novellen helt enkelt inte passade mig.