När livet vänder

TV-program
Anja Kontor träffar människor som har varit med om något svårt eller hemskt och berättar om sin upplevelse.
Mycket intressant.