Mod att vara sårbar : i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete

Daring Greatly
Bok av Brené Brown
Boken går igenom olika resonemang om sårbarhet. Många människor tror att sårbarhet är detsamma som svaghet och att man därför försöker hålla sig cool eller tuff inför främmande människor. Genom ett sådant beteende skapas distans till andra människor, vilket gör att det är svårt att bygga relationer tillsammans. Våga i stället vara dig själv, visa dina sanna sidor istället för att stänga andra ute. Då blir sårbarhet en styrka.
Mod att vara sårbar är skriven av den berömda skamforskaren Brené Brown. Genom ärligt och personliga erfarenheter beskriver hon hur och vad ska gör med oss och hur vi kan ta oss ur det genom att vara såbara. Detta är en bok alla tonåringar borde få läsa och studera i skolan. Jag önskar att Breneés kunskaper skulle få ta fäste i samhällsnormer för människans bästa