Sant, falskt eller mittemellan?

Bok av Emma Frans
Här bjuds vi på en redogörelse för de vetenskapliga svaren på gåtor som rör allt från kärlek till hälsa. På ett pedagogiskt och underhållande sätt ger Emma Frans oss en lektion i kritiskt tänkande och hon går också igenom hur tillförlitliga och trovärdiga olika forskningsmetoder är. Hon ägnar dessutom en del av boken åt myter som antingen avfärdas eller bekräftas.
Intressant bok med fakta presenterat på ett lättsamt sätt. Studier tas upp och jag gillar att varje avsnitt är så pass kort och koncist. Intressanta myter som man ofta hört eller själv undrat över. Har lärt mig en hel del.