Ge igen handbok i självförsvar mot översittare i sällskapslivet

Bok av Anders Mathlein
Denna psykologiska och emellanåt humoristiska ljudbok bjuder på ett stort antal tips på hur man kan hantera människor som försöker sätta sig på en. Det finns många där ute som beter sig nedlåtande och arrogant, men här får du veta hur du verbalt kan drämma till en översittare och få denne att känna sig obekväm.
Här får läsaren många kloka och ytterst användbara tips på hur man bemöter, bemästrar och trycker till en översittare. Att adressera en arrogant typ som agerar nedlåtande är inte alltid lätt, men i denna ljudbok erbjuds många råd som man kan ta till för att göra det mindre bekvämt för översittare. Efter att ha lyssnat på boken blir det svårt för den odräglige att trycka till dig, men om det ändå skulle bli så är det inte utan att översittaren troligen känner sig obekväm till mods. Mycket handlar såklart om psykologi, men här förekommer också en hel del humor i de ordväxlingar som kan tänkas förekomma. Jag tycker att det var både intressant, givande och roligt att lyssna på författaren även om hans bok ”Ge svar på tal” var snäppet bättre och mer användbar, i alla fall för min del.