Tjugo verkliga mord - En rättsläkare minns

Bok av Lennart Rammer
I den breda floden av kriminalromaner förekommer en uppsjö av mord där författarna försöker överträffa varandra när det gäller fantasifulla och bestialiska våldsmetoder. Men många gånger är verkligheten mer uppfinningsrik och överträffar det påhittade. Den här boken är en beskrivning av ett antal verkliga mordfall som har undersökts vid Rättsmedicinska avdelningen i Linköping. Utgångsmaterialet är offentliga domar från tingsrätt och hovrätt och författarens egna minnen, läsvärt och lättläst berättat. I boken redovisas bakgrund, motiv och våldsmetod för att ge läsaren en uppfattning om vilket brett spektrum av händelser det kan röra sig om. De illustrerar människans våldsbenägenhet och grymhet, men också vilken uppgift rättsmedicinen och rättsväsendet har när det gäller att upptäcka, utreda och hindra denna typ av brott. Har du som läser deckare någon gång frågat dig om ett särskilt grymt mordfall verkligen skulle kunna vara sant? Den här boken ger dig en djupare insikt i verklighetens våldsbrott. OM FÖRFATTAREN Författaren Lennart Rammer har varit rättsläkare och verksamhetschef vid Rättsmedicinska avdelningen i Linköping från dess start 1975 fram till sin pensionering 2006. Han har stor erfarenhet av att själv undersöka och bedöma rättsmedicinska fall. Som professor i rättsmedicin vid Linköpings universitet har han också arbetat som lärare inom läkarutbildningen och som forskare. Dessutom har han varit ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd, och deras vetenskapliga råd i rättsmedicin, under ett tjugotal år.
En spännande kriminalroman med små korta kapitel där författaren berättar detaljerat om olika mord från en rättsläkares synvinkel. En beskrivande faktor av handlingen i mord, hur det gått till, vad man utgår från som rättsläkare och vilka prover man kan ta etc.
Den är lite trög i början innan man kommit in i författarens sätt att skriva men i det stora hela är den väldigt intressant för alla oss som är intresserade av det rättsmedicinska.
Handlingarna som beskrivs i boken utgår från verkliga domar och rättsläkarens egna minnen vilket gör den ännu mer intressant att läsa och man vill bara läsa mer och mer.