Fallet Thomas Quick

Thomas Quick : the making of a serial killer
Bok av Hannes Råstam
Det här är en bok som skildrar hur media, läkarvetenskapen och rättsväsendet tillsammans skapade ett monster. Men, det är ingen bok om ett offer utan om ett helt samhälle. Boken är baserad på den sanna historien om Thomas Quick och beskriver varför och hur det kunde bli som det blev.
Knappast någon har väl kunnat undgå berättelsen om Thomas Quick, som numera heter Sture Bergwall. De allra flesta känner till honom och hans påstådda och faktiska gärningar. Den här boken speglar på ett mycket effektivt sätt det system som samhället och delar av vården var uppbyggt av under en stor del av 90-talet och delar av 80- respektive 00-talet.

Boken lyfter fram och presenterar de åtta morddomarna i detalj. Utöver det redogör boken detaljerat för hur Thomas/Stures erkännande kom fram, vilka roller både samhället, media och personerna i Thomas/Stures närhet spelade och hur allt blev som det blev. Du som läsare får både en inblick i hur Stures liv såg ut både innan och efter han blev Thomas och hur det har påverkat hans liv. Du får också en detaljerad inblick i det rättssystem som mer eller mindre fortfarande ser ut på samma sätt som det gjorde när Thomas blev dömd samt hur och varför de här fallen och Thomas Quick har gått till historien.

Boken är skriven på ett väldigt journalistiskt och dokumenterande sätt. Den framstår vare sig som förskönad eller överdriven utan saklig och pedagogisk. Den passar särskilt bra för läsare som redan är intresserade av den här genren samt dem som är intresserade av fallet i sig. Boken baseras på det material som författaren använde i de två TV-dokumentärerna han var med och skapade om Thomas/Sture. Eftersom boken innehåller så mycket detaljer kan den kännas lite tung bitvis, men detaljerna krävs för att bygga upp den detaljerade helhetsbild som boken gör.

Boken erbjuder också den alternativa historia som aldrig framfördes i media när det begav sig och även om boken kritiserar många av våra stora institutioner såsom rättsväsendet, poliskåren och läkarvetenskapen så gör den det också med en respekt och förståelse. Samt att den låter mer än en person komma till tals.

Fallet Thomas Quick är Sveriges hittills värsta rättsskandal och fallet har definitivt påverkat hur rättssystemet ser ut idag. Även om det fortfarande finns förändringar att göra så belyser boken också hur det har förändrats till det bättre.