Superhuman by Habit

Bok av Tynan
Du kan göra nästan vad som helst om du delar upp en uppgift i vanor. Du är mer benägen att hålla fast vid goda vanor på lång sikt om du börjar med små vanor som är otroligt enkla i början. Denna bok erbjuder en otroligt intressant och insiktsfull inblick i hur vi kan förändra vår framtid.
Vår viljestyrka är begränsad, men vi litar på den varje dag för att klara av våra ansvarsområden och uppgifter. Även om vi bygger upp vår viljestyrka långsamt över en längre tidsperiod så räcker det inte om vi vill uppnå alla våra mål. Lösningen ligger i skapandet av vanor, den metod vi använder för att förvandla hårda uppgifter till enklare sådana, vilket i sin tur gör dem automatiska och oberoende av vår vilja.

Var och en av oss har miljontals vanor, hur vi utför vårt arbete, interagerar med vänner, hur vi uppfattar världen och hur vi tänker på oss själva. Dessa vanor kan antingen hindra oss från att nå dit vi vill eller ta oss precis i den riktningen som vi önskar. Det som avgör vilken riktning vi tar är oavsett om vi har avsikter eller inte. Superhuman by Habit kommer att lära dig hur du tar dig i rätt riktning!