Jämställdhetsarbete i förskola och skola

Bok av Eva-Karin Wedin
Boken behandlar hur det praktiska jämställdhetsarbetet i förskola och skola kan bedrivas med utgångspunkt från de olika styrdokument som finns på området. I boken beskrivs olika metoder, t.ex. samtal, handlingsplaner, likabehandlingsplaner och uppföljning. Dessutom presenteras ett flertal praktiska exempel och reflektionsfrågor. Viktiga förutsättningar för ett gott jämställdhetsarbete är medverkan från berörda grupper som t.ex. ledning och föräldrar.